Selamat Hari Guru

“Kami bukan “sekedar Guru”, Kami adalah Manager dari sumberdaya terhebat dunia (anak-anak)”

Guru-Guru MI Terpadu Nurul Iman